Posted on

Druhy kondenzátorů

Jaký druh kondenzátoru zvolit pro různé konstrukční celky v audio oboru? Jaké vlastnosti kromě kapacity a mezního napětí mají různé druhy kondenzátorů? Jaké jsou podstatné parazitní vlastnosti kondenzátorů a které jsou nepodstatné?  Má smysl kupovat předražené značkové kondenzátory? Pokračování textu Druhy kondenzátorů

Posted on

Druhy rezistorů

Rezistor (lidově odpor) je pasivní elektrotechnická součástka, která má v ideálním případě jedinou vlastnost – elektrický odpor. Používá se pro snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí. Pevné rezistory mají pevně danou hodnotu odporu, která se mírně mění pouze v závislosti na teplotě, procházejícím napětí a životnosti rezistoru. Nastavitelné rezistory se používají k plynulé regulaci (např. nastavení hlasitosti), nebo jako senzory teploty (termistory), napětí (varistory), světla (fotorezistory). Pokračování textu Druhy rezistorů

Posted on

Třídy zesilovačů

Obecně je zesilovač tvořen zesilovacím prvkem (tranzistorem nebo elektronkou) a pomocnými obvody zajišťujícími nastavení a stabilizaci pracovního bodu. Často bývá v zařízeních použita kombinace zesilovačů – předzesilovač, zesilovač, výkonový zesilovač. Dále se článek omezuje pouze na nízkofrekvenční zesilovače do 20kHz, které najdou své použití zejména v audio technice.

Pokračování textu Třídy zesilovačů