Publikováno

EMC

Co je to „elektromagnetická kompatibilia„? Slouží dnes k něčemu, nebo to sprosté slovo vůbec nepotřebujeme? Proč většina spotřební elektroniky nevydrží úder blesku

do rozvodné sítě v okolí a proč si lidé na sídlištích pořizují stále silnější WIFI? Má elektromagnetické záření kolem nás (elektro-smog) vliv na živé organismy?

EMC nedovolí Vaší sousedce, aby rušila Vaší televizi, když si zrovna bude fénovat vlasy.

Mezinárodně uznávaná zkratka EMC pochází z anglického „Electromagnetic Compatibility„.
Každé elektrotechnické zařízení vyzařuje do svého okolí elektromagnetické rušení a zároveň je tímto okolím ovlivňováno. Normy EMC definují limity elektromagnetického rušení, které naše spotřebiče mohou vyzařovat do okolí a zároveň limity, na které tyto spotřebiče musí být odolné.

Historie

Elektromagnetická kompatibilita jako samostatná vědecko technická disciplína vznikla v šedesátých letech 20.století v USA a poměrně dlouhou dobu byla v zájmu jen úzkého okruhu odborníků pracujících ve vojenském a kosmickém průmyslu. S prudkým rozvojem elektroniky, zejména mikroprocesorové a komunikační techniky v posledních desetiletích a jejím pronikání do všech oblastí každodenního života se problematika EMC stále více dotýká nás všech.

Pokračování zde.